Adreswijziging en/of wijziging gezinssamenstelling.

Wie een adres of/en gezinssamenstelling wil wijzigen, kan dit melden bij:

Koos Bosma (voorzitter) per e-mail