Adreswijziging en/of wijziging gezinssamenstelling.

Wie een adres of/en gezinssamenstelling wil wijzigen, kan dit melden bij:

Koos Bosma (voorzitter) 058-2519393 of per e-mail