Dragers

De begrafenis vereniging "de laatste eer" te Weidum heeft 5 eigen dragers, dit zijn:

Dhr. S. Hemstra
Dhr. C. Elgersma
Dhr. J. Bijlsma
Dhr. P. de Vries
Dhr. S.A. Flapper
Dhr. W. v/d. Leest