Historie

De begrafenisvereniging "De Laatste Eer" is op 16 maart 1912 opgericht door

F. van Dobben, P. Schaafsma, J. Oostra, H. van Haringsma en A. de Jong.

Toen werd in het bestuur voor je leven, bijna wel bij heel erg letterlijk opgevat. Zo ging A. de Jong
op 1 april 1947 uit het bestuur. De andere bestuursleden zijn wel eerder afgetreden.

Bij de 1e jaarvergadering op 26 februari 1913 waren 24 leden aanwezig. De inkomsten waren fl 56,35 ( 25,60)
en de uitgaven waren fl 46,75 ( 21,24).

Bij de 95e jaarvergadering op 27 februari 2008 waren 10 leden (inclusief bestuur) aanwezig. De inkomsten
waren 4524,35 en de uitgaven waren 1628,51.

Het ledental is in de loop der jaren wel gegroeid, maar de opkomst bij de jaarvergadering niet.