Wilsbeschikking

Vertrouwelijke gegevens bestemd voor degene, die na het overlijden de uitvaart gaan regelen.
Deze gegevens dienen tevens bekend te worden gemaakt aan de uitvaartverzorger, die met de
daadwerkelijke uitvoering van de uitvaart zullen worden belast.

Open het wilsbeschikking formulier