Lidmaatschap.

Als lid van onze uitvaartvereniging betaalt u jaarlijks een contributie van € 17,50 per persoon.
Dit bedrag wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze
vereniging en zijn aangemeld.

De inkomsten van de contributie worden door de vereniging aangewend om een deel van de kosten van de
uitvaart te vergoeden. Voor 2023 en 2024 is deze vergoeding (“ledenkorting”) vastgesteld op € 800 bij
een volledig lidmaatschap. De overige kosten zijn voor rekening van de nabestaanden.
Als de uitvaart niet door onze vereniging wordt verzorgd, wordt de ledenkorting overgemaakt naar de
betreffende bode.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze penningmeester, Saco Hemstra.

Als lid van de uitvaartvereniging weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en geregeld, conform uw
wensen. Die wensen kunt u desgewenst op schrift stellen en bewaren bij uw verzekeringspapieren. Dan weet u zeker
dat uw wensen worden gerespecteerd. Na een sterfgeval dient men contact op te nemen met onze bode
Anna Bijlsma (Uitvaartzorg Bijlsma) (Tel. 06-10330337). Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
De uitvaartverzorger en het overige personeel hebben diverse opleidingen gevolgd en zijn derhalve zeer bekwaam
om de uitvaart te verzorgen.

Woont u buiten het verzorgingsgebied van de vereniging, of is iets niet duidelijk, neem dan contact op met de
voorzitter of de penningmeester.